Όθωνος 99, Κηφισιά 210.80.86.930 Ηπείρου 76, Λάρισα 2410618811 Δέχεται καθημερινά κατόπιν ραντεβού

Ενδοσκόπηση Ώτων – Ρινός – Ρινοφάρυγγα

Γενικά

Η ενδοσκόπηση ώτων- ρινός- ρινοφάρυγγα επιτρέπει στον ΩΡΛ να εξετάσει λεπτομερώς με ανώδυνο τρόπο το εσωτερικό των αυτιών, της μύτης και του φάρυγγα με τη χρήση ενδοσκοπίων.