Όθωνος 99, Κηφισιά 210.80.86.930 Ηπείρου 76, Λάρισα 2410618811 Δέχεται καθημερινά κατόπιν ραντεβού

Εκκριτική Ωτίτιδα στα Παιδιά

( Υγρό στο Αυτί )

Η εκκριτική ωτίτιδα (υγρό στο αυτί) είναι η πιο συχνή νόσος στην παιδική ηλικία.
Είναι η συλλογή άσηπτου υγρού στην κοιλότητα του μέσου ωτός (ο χώρος πίσω από το τύμπανο), εμποδίζοντας τον αερισμό του μέσου ωτός, προκαλώντας μείωση της ακοής.