Όθωνος 99, Κηφισιά 210.80.86.930 Ηπείρου 76, Λάρισα 2410618811 Δέχεται καθημερινά κατόπιν ραντεβού

Βαρηκοΐα – Έλεγχος Ακοής

Τι είναι η παιδική βαρηκοΐα;

Το 50% των βαρήκοων παιδιών προέρχεται από την ομάδα των νεογνών, γι’ αυτό το λόγο ο έλεγχος της ακοής πρέπει να ξεκινά με τη γέννηση του παιδιού.
Τα περισσότερα μωρά που γεννιούνται με απώλεια ακοής ανήκουν σε οικογένειες χωρίς ιστορικό απώλειας ακοής.
Η παιδική βαρηκοΐα αποτελεί μια από τις πιο σοβαρές διαταραχές που μπορεί να εμφανιστούν μετά τη γέννηση. Η μείωση της ακουστικής ικανότητας του παιδιού επηρεάζει την επικοινωνία και τη γνωστική ανάπτυξή του προκαλώντας διαταραχές συμπεριφοράς.

 

Πώς γίνεται ο ακοολογικός έλεγχος στα νεογνά;

Ο ακοολογικός έλεγχος γίνεται με τη μέθοδο των ωτοακουστικών εκπομπών. Με ακίνδυνο και ανώδυνο τρόπο, ενώ το μωρό κοιμάται, καταγράφονται τα ηχητικά κύματα που παράγονται στο έσω ους, με χρήση ειδικού φορητού εξοπλισμού.
Η όλη εξέταση διαρκεί περίπου 5-10 λεπτά. Σε περίπτωση καταγραφής παθολογικών ωτοακουστικών εκπομπών, ο ιατρός παραπέμπει το νεογνό για περαιτέρω έλεγχο και κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Πώς γίνεται ο ακοολογικός έλεγχος στα παιδιά;

Ωτοσκόπηση

Πρόκειται για την αρχική εξέταση του αυτιού με τη βοήθεια του ωτοσκοπίου ή του μικροσκοπίου. Μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε τον έξω ακουστικό πόρο ,την τυμπανική μεμβράνη και σε κάποιο βαθμό την τυμπανική κοιλότητα.

Με το ακοόγραμμα εξετάζουμε την ακουστική οξύτητα, καταγράφουμε δηλαδή τον βαθμό απώλειας της ακοής καθώς και τον τύπο της βαρηκοΐας. Γίνεται με τη βοήθεια ειδικού οργάνου που λέγεται Ακοογράφος. Ο εξεταζόμενος φοράει ειδικά ακουστικά μέσω των οποίων του παρέχουμε ηχητικούς τόνους διαφόρων εντάσεων και συχνοτήτων. Η ανταπόκρισή του σε αυτούς μέσω πατήματος ενός κουμπιού καταγράφεται και έτσι προκύπτει η καμπύλη του ακοογράμματος. Η ανάλυση της καμπύλης αυτής μας δίνει πολύ χρήσιμες πληροφορίες για τη βαρύτητα και το είδος της βαρηκοΐας καθώς και και τον ενδεχόμενο τρόπο αντιμετώπισης.

Τυμπανόγραμμα

Η εξέταση αυτή γίνεται με τη βοήθεια ειδικού οργάνου που λέγεται Τυμπανογράφος. Ένα ειδικό βύσμα τοποθετείται στο αυτί του εξεταζόμενου και μέσω αυτού λαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του τυμπάνου (π.χ. ύπαρξη τρύπας) και της κοιλότητας του αυτιού (π.χ. ύπαρξη υγρού, ωτοσκλήρυνσης).

Aκουστικά αντανακλαστικά

Σε κάποιες περιπτώσεις, για την περαιτέρω διερεύνηση της βαρηκοΐας είναι χρήσιμος ο προσδιορισμός των ακουστικών αντανακλαστικών. Η εξέταση γίνεται με τη βοήθεια του Τυμπανογράφου και μας δίνει επιπλέον πληροφορίες για την κατάσταση του νεύρου της ακοής, του προσωπικού νεύρου αλλά και της κοιλότητας του αυτιού.

Πρέπει να τονιστεί ότι ο πλήρης ακοολογικός έλεγχος είναι εξαιρετικά σημαντικός γιατί μας δίνει πολλά στοιχεία με βάση τα οποία μία βαρηκοΐα μπορεί να χαρακτηριστεί ως αναστρέψιμη ή μη αναστρέψιμη. Ακόμη, σε κάποιες περιπτώσεις είναι δυνατόν να αποκαλύψει σημαντικά υποκείμενα προβλήματα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και αντιμετώπισης.

Με τη επιβεβαίωση της βαρηκοΐας ακολουθούν οι εξετάσεις διερεύνησης. Αυτές περιλαμβάνουν απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις καθώς και γενετικά τεστ.

Τρόποι αντιμετώπισης βαρηκοΐας

Ακουστικά βαρηκοΐας και ειδική εκπαίδευση

Η χρήση των ακουστικών έχει αποδειχθεί ότι βοηθά σε όλες τις περιπτώσεις βαρηκοΐας. Η ρύθμιση του ακουστικού βαρηκοΐας θα πρέπει να γίνεται με βάση τις εκλογικές εξετάσεις και τις απαιτήσεις του παιδιού. Τα ακουστικά βαρηκοΐας μπορούν να εφαρμοστούν από την νεογνική ηλικία.

Κοχλιακό Εμφύτευμα

Το κοχλιακό εμφύτευμα είναι μία συσκευή βελτίωσης της ακοής και ανακούφισης από τυχόν βουητά για πολύ μεγάλου βαθμού βαρηκοΐα ή κώφωση. Τοποθετείται στο κροταφικό οστό και διεγείρει με ηλεκτρόδιο απευθείας το ακουστικό νεύρο.