Όθωνος 99, ΚηφισιάΔέχεται καθημερινά κατόπιν ραντεβού210.80.86.930

Ακοολογικός Ελεγχος

Στον ακοολογικό έλεγχο περιλαμβάνονται οι παρακάτω εξετάσεις

Ωτοσκόπηση

Πρόκειται για την αρχική εξέταση του αυτιού με τη βοήθεια του ωτοσκοπίου ή του μικροσκοπίου. Μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε τον έξω ακουστικό πόρο ,την τυμπανική μεμβράνη και σε κάποιο βαθμό την τυμπανική κοιλότητα.

Με το ακοόγραμμα εξετάζουμε την ακουστική οξύτητα, καταγράφουμε δηλαδή τον βαθμό απώλειας της ακοής καθώς και τον τύπο της βαρηκοΐας. Γίνεται με τη βοήθεια ειδικού οργάνου που λέγεται Ακοογράφος. Ο εξεταζόμενος φοράει ειδικά ακουστικά μέσω των οποίων του παρέχουμε ηχητικούς τόνους διαφόρων εντάσεων και συχνοτήτων. Η ανταπόκρισή του σε αυτούς μέσω πατήματος ενός κουμπιού καταγράφεται και έτσι προκύπτει η καμπύλη του ακοογράμματος. Η ανάλυση της καμπύλης αυτής μας δίνει πολύ χρήσιμες πληροφορίες για τη βαρύτητα και το είδος της βαρηκοΐας καθώς και και τον ενδεχόμενο τρόπο αντιμετώπισης.

Tι είναι η ρινοπλαστική / πλαστική μύτης;

Τυμπανόγραμμα

Η εξέταση αυτή γίνεται με τη βοήθεια ειδικού οργάνου που λέγεται Τυμπανογράφος. Ένα ειδικό βύσμα τοποθετείται στο αυτί του εξεταζόμενου και μέσω αυτού λαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του τυμπάνου (π.χ. ύπαρξη τρύπας) και της κοιλότητας του αυτιού (π.χ. ύπαρξη υγρού, ωτοσκλήρυνσης).

Ακουστικά Αντανακλαστικά

Σε κάποιες περιπτώσεις, για την περαιτέρω διερεύνηση της βαρηκοΐας είναι χρήσιμος ο προσδιορισμός των ακουστικών αντανακλαστικών. Η εξέταση γίνεται με τη βοήθεια του Τυμπανογράφου και μας δίνει επιπλέον πληροφορίες για την κατάσταση του νεύρου της ακοής, του προσωπικού νεύρου αλλά και της κοιλότητας του αυτιού.

Πρέπει να τονιστεί ότι ο πλήρης ακοολογικός έλεγχος είναι εξαιρετικά σημαντικός γιατί μας δίνει πολλά στοιχεία με βάση τα οποία μία βαρηκοΐα μπορεί να χαρακτηριστεί ως αναστρέψιμη ή μη αναστρέψιμη. Ακόμη, σε κάποιες περιπτώσεις είναι δυνατόν να αποκαλύψει σημαντικά υποκείμενα προβλήματα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και αντιμετώπισης.

Ιατρείο Αθήνας
Ιατρείο Λάρισας

Επικοινωνήστε μαζί μας

για οποιαδήποτε απορία